Sunday, February 12, 2012

خواطر فيل


كلمات : حسن بارا
الحان  : سليمان زين العابدين
غناء   : نور جيلاني والمجموعهقبضـوني ليـه..ليـه.. ليـه جابـــوني
لـيه عايـــزني أعمــل إيـــه هنـــا
ختــــوني فــي ققـــص كبيـــــــــر
جابـــــــــوني مسجون لي هنا
أنــا مـــا عملـــــت هنـاك شــــئ
مستحيـــــــل هـــــذا العنــــــى
مــا عرفـــت قــط .. قـــط .. قــط
فــي دنيتـــى غيـر اللعـب والشيطنـة
قبضـوني ليه..ليه ليــه جابــــونـي
ليــه حرمـــوني مـــن طعــم الهنـا


******** 

أمـــي العزيــزة هنـــاك تكـــــوس
مــا عارفــة أبــدا ويــن مشيــــت
قايلاني حايم .. حايم .. حايم بالشجـر
زي عـادتـي كـل .. كـل مــا اختفيــت
المـــــــــــــــرة دي .. دي .. دي
الموضـوع خطير في حياتي أنا ما رأيـت
قبضوني زي .. زي .. زي مجــرم كبيــر
لا قــــــدرت أزوغ .. يـا نــاس أزوغ
لا قـــــدرت أزوغ حــــــد ما جريــت
قبضــونـي ليه .. ليه .. ليه جابـوني
ليـه حبســونـي ليه .. أنـا ما جنيـت

 

********
 
خــالفــــــــت أمــــي .. أمـــــي
قعـدت أحــوم بيـن الزهـور الناديــة
قبضـــوني جابــونـي الحبـــــــــس
حـــــــرمونـي خيـــــرات وافرة
يـا يـمة ويـن .. ويـن نلقى الشجـر
نلقـــى الميــــاه الجــــاريــــة
نلقــــــى الصحـــاب نلعــب ســـوى
بصــــحة طيبــــة وعــــافيــــــة
قبضـــوني ليه .. ليه .. ليه جابوني
ليـه حرمــــوني مـن عيشـة الصـافية

Post a Comment